S láskou od Evy

JAK PRACUJI

Nabízím 

 • terapie pro dospělé, děti s rodiči
 • psychologické poradenství pro dospělé, děti s rodiči
 • seberozvojové aktivity pro dospělé
 • terapeutická relaxační masáž - jemná masáž s terapeutickým přesahem
 • individuální terapie a poradenství může probíhat i ONLINE
 • prostor pro integraci prožitků (DOPÉČE - DOPÉCT SE :) )

Taneční a pohybová terapie

Z mého pohledu není třeba, aby klient miloval tanec nebo pohyb, spíše jde o to, že tělo je vždycky u všech lidí zapojené do našeho prožívání a vždycky na něj přes náš nervový systém odpovídá, ať máme vztah k pohybu nebo nemáme. Člověk se přes tělo zpravidla rychleji a efektivněji dostane k podstatě svých problémů a ke svému vnitřnímu klidu. Naše slabosti v prožívání, vnímání sebe i světa jsou v našich tělech zakotveny již od malička (i vědecky podloženo, např. zde www.thomasverny.cz ), a proto se často velmi obtížně popisují slovy. Naše tělo je zároveň velmi moudré a nabízí nám zdroje, jak různé situace zvládnout. Pokud tedy máte pocit, že chcete se svým prožíváním pracovat i pomocí těla a nejste zrovna tanečníkem a sportovcem, může být tato terapie i pro vás. Taneční a pohybová terapie je terapeutický obor, který vychází z psychologických i terapeutických vědeckých poznatků a čím dál více potvrzuje a odhaluje hlubokou moudrost života a nabízí prostředky, jak se k ní v různě náročných situacích dostat. Více o taneční pohybové terapii zde: https://www.tanter.cz/tpt/

Mindfulness a spiritualita

Mindfulness

Je přístup, který podporuje člověka, aby využíval své léčivé zdroje (důvěra, laskavost nehodnocení, přijetí, neočekávání) v přítomnosti (teď a tady se svým dechem). Více zde: https://www.mindfulness-institut.cz/co-je-mindfulness/

Duchovní úroveň

Obě výše uvedené oblasti staví svou odbornost na vědeckých studiích. Já však vnímám život a člověka i v jeho subjektivnější rovině jako je rovina duchovní. I pro tato témata je u mě prostor. Pro mě je život šťavnatý díky kombinaci obou oblastí a duchovní úroveň života je nedílnou součástí života. Moje základní motto života s Bohem je z křesťanství: "Miluj Boha svého a bližního svého jako sama sebe". Bůh je pro mě princip života, vědomí či jednoduše klid, který je v nás a kolem nás.

Terapeutická relaxační masáž

Terapeutická relaxační masáž v základu obnáší spíše jemnější formu práce s dotekem. Má práce s dotekem je intuitivní a zároveň respektující bezpečí a důvěru člověka, se kterým zrovna pracuji. Cílem je uvolnění těla i duše do přítomného okamžiku. Zároveň se mohou otevřít důležitá témata, která člověku brání, aby se do života (přítomného okamžiku uvolnil), proto terapeutickou masáž doprovází i slovní sdílení na úvod i na závěr. Je možné, že bude potřeba s otevřeným citlivým tématem pobýt, a tudíž se bude muset setkání prodloužit na 2,5 hodiny za stejnou cenu. Zároveň každý může efekt terapeutické masáže prožívat jinak.

Jaké nabízím seberozvojové aktivity a co to obnáší

Během seberozvojových aktivit vás budu provázet cestou k vědomému vztahu ke svému tělu, ke svým pocitům a k životu vůbec, z místa, kde zrovna v životě, ve svém těle jste. Pracuji s jednotlivcem nebo se skupinou. Při práci se skupinou je pro mě velmi důležité respektovat vaše individuální potřeby a zároveň sledovat hranice skupiny, aby v ní bylo bezpečně (např. individuální potřeba sebepoškozování není do nárazové skupinové práce vhodná, je lepší s ní pracovat individuálně a pak třeba začlenit do nějaké vhodné, možná pak už terapeutické skupiny).

Je potřeba během práce se mnou se hodně hýbat a tančit? Můžete a nemusíte. Pohyb není jen zjevná záležitost. Někdy je pohyb jen imaginativní, hýbat se v našem těle může třeba jen dech nebo můžeme vnímat pohyby v našem těle prostřednictvím tělesné pulzace nebo rytmu našeho srdce.

Moje úloha v našem setkání - postavím základní strukturu setkání (úvod, téma, reflexivní závěr) a v rozmezí těchto bodů, budu plně přítomna vašemu procesu, který se bude odehrávat teď a tady a budu vám dávat náměty, jak se tělem, pohybem a svým vnímáním vztahovat k tématu, které zrovna rozvíjíme na základě toho, co budu vnímat či vidět v prostoru.

Možnost témat ze tří oblastí:

Všechny oblasti, témata se můžou pak v našich setkáních různě prolínat. Zároveň jsem otevřená i novým tématům.

Vnímání svého těla

 • Já a moje tělo
 • Moje tělo a kvality pohybu
 • Moje tělo a hranice uvnitř prostoru
 • Moje tělo a hranice v přírodě nebo jiný venkovní prostor
 • Mé tělo a dech
 • Mé tělesné opory (kde v těle cítím fyzickou oporu)

V těchto setkáních vás budu provázet tělesným a pohybovým vnímáním sebe sama, svého těla opět z místa, abyste si do svého života odnesli nějaký konstruktivní námět pro vědomější se zabydlení v těle.

Opěrné sloupy seberozvoje

 • Laskavost
 • Důvěra
 • Pevnost
 • Hra
 • Humor
 • Schopnost přijetí
 • Můj rytmus - klid a aktivita

V těchto setkáních si zvědomíme zvolená témata a prozkoumáme, jak jsou a nejsou zabydlená v našem těle a zároveň je můžeme pozvat do našeho vědomí, těla či pohybu, aby nám byla podporou v našem životě. Všechna tato témata jsou, podle mé terapeutické zkušenosti, podstatná k tvoření mírumilovnějšího vztahu k sobě sama, a tudíž i k okolí a ke tvoření větší psychické pohody.

Víc do hloubky

 • Smutek
 • Pláč
 • Vztek
 • Apatie
 • Pocit viny

Tato témata nabízím až po té, co se více seznámíme, pro lidi, které znám již z více setkání. Jsou to témata spíše pro celodenní setkání, aby se zvládlo ošetřit, co vše s sebou přinesou.

Můžou být zároveň různá jiná témata - např. živly, ženská témata podle cyklů měsíce nebo menstruace, duchovní témata - můj vztah k vědomí/Bohu/vesmírnému principu