Eva Véle (Veléva)

Miluju objevování života v různých barvách v našem vnitřním i vnějším světě

Já JSEM. JSEM žena různých rolí. Pro moji službu lidem funguji s velkou vděčností jako terapeutka, psycholožka a průvodkyněJsem zde pro dospělé, děti a jejich rodiče. 

Velmi mě naplňuje věnovat plnou přítomnou pozornost člověku, se kterým právě v terapii jsem. Plná pozornost je nejléčivější kvalitou jakéhokoliv vztahu. Naplňuje naši základní potřebu, potřebu přijetí. Z přítomného okamžiku podporuji člověka tak, aby on sám uviděl své zdroje klidu, sebepřijetí a upevňoval tak svou dovednost být víc teď a tady, důvěru v sebe a v život ve větším nadhledu. Tyto kvality máme všichni v sobě, ale jsou často zahaleny našimi stíny jako např. strachy, traumaty, pocity viny, pocity méněcennosti atd. A já vám chci nabídnout, že spolu tyto stíny spatříme, podpořím vás v tom, abyste s nimi posupně dokázali zacházet tak, aby nad vámi přestaly mít svou moc. A více se tak dostali do svého klidu, k vědomí své hodnoty. Vycházím vždy z aktuálního prožívání člověka, který ke mně na terapii přišelKaždé setkání je i pro mě velkým obohacením a inspirací.

Nabízím možnost práce se spiritualitou člověka. Jsem srdcem křesťanka ve smyslu "Miluj Boha svého a bližního svého jako sama sebe." A k naplnění tohoto základního křesťanského poselství mě posilují meditace, posilování sebehodnoty v rámci seberozvoje a každodenní hra s vědomým pozorovatelem. Důležitými inspirátory pro mě jsou Marcelka z hor, Míla a Eduard Tomášovi, Michaela Zdráhalová a spousta blízkých přátel, pro něž je duchovní (vědomá) cesta také velmi podstatná.

Hluboké porozumění lidské duši, duchu a psychosomatickému fungování těla mi přinesly i mé osobní zkušenosti s poruchami příjmu potravy, úzkostmi a silnými smutky. A i proto si sama procházím svou terapií a seberozvojem.
Klient sám se může posunout tam, kde je sám terapeut a průvodce. Svůj objektivní nadhled udržuji pomocí supervizní podpory.


Miluju bytí v přírodě a její objevování nejen míst, ale i jejich darů v podobě různých bylin, účinků teplé i studené vody na zdraví člověka (miluju příběh Vinzenze Priessnitze) a vůbec inspiraci živly, masáže (příjem i výdej),  háčkování, tanec, intuitivní malování, příležitostné pečení a také jsem velmi ráda jen v klidu a spočinutí v přítomnosti. Miluju velké i malé děti :), jsem obrovsky ráda v jejich přítomnosti, v jejich bezprostřednosti.


Vzdělání a praxe přehledně

Vzdělání v oboru

2003 - 2008 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Mgr., obor Psychologie

2001 - 2005 Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Mgr., obor Český jazyk a občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ

r. 2008 - 2013 - intenzivní vzdělávání v problematice poruch autistického spektra a mentálního postižení

r. 2015 - r.2021 - dílčí kurzy v oblasti psychoterapie dětí (INDEPT Praha, Mgr. Alena Vávrová)

r. 2015 (březen - květen) Mindfullnes (Mgr. Katarzyna Korda Jedzokova)

březen 2017 - červen 2021  výcvik v Taneční a pohybové terapii (Mgr. Klára Čížková,

MUDr. Radana Syrovátková)

2021 - RAM (Roční akademie mindfulness, Mgr. Katarzyna Korda Jedzokova)


Zaměstnání a praxe v oboru

únor 2021 - dosud OSVČ - Psychologická diagnostika, poradenství, terapie a lektorství 

2018 - prosinec 2022 -  Město Liberec, projekt Férové školy - metodická podpora pro asistenty pedagoga (Balintovské skupiny, mindfulness)

říjen 2014 - únor 2021  - ZŠ Liberec - Vratislavice, p.o., Nad Školou 278, 463 11 Liberec - školní psycholožka 

srpen 2017 - červen 2022 - Středisko volného času, Žlutá ponorka, Turnov 

Kroužek - Tvoření v pohybu, pozice - vedoucí: zaměřeno na kreativní, spontánní trávení času dětí v pohybu ve věku 7 - 16 let, vycházím z principů taneční a pohybové terapie

Dobrodružné tábory: pozice vedoucí

2015 - 2018 Centrum Generace o.p.s, Palachova 504/7, 460 01 Liberec -  psycholožka (v rámci služby Asistovaného kontaktu)

2014 - 2015 Projekt Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost, Město Turnov - psycholožka pro některé ZŠ Turnovska

2007 - 2014 SPC pro děti s mentálním postižením a děti s autismem při ZŠ Sobotecká 242 Turnov - psycholožka

Lektorská činnost

2015 - 2016 Centrum Generace o.p.s, Palachova 504/7, 460 01 Liberec - Všímavost (Mindfulness)

2012 - 2014 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - Poruchy autistického spektra - vysocefunkční autismus a Aspergerův syndrom