Eva Véle (Veléva)

Miluju objevování života v různých barvách v našem vnitřním i vnějším světě

Já JSEM. JSEM žena různých rolích. Pro moji službu lidem funguji s velkou vděčností jako terapeutka, psycholožka a průvodkyněJsem zde pro děti, dospívající i dospělé. Obrovsky mě naplňuje naslouchat jejich osobním příběhům a podporovat je k tomu, aby v sobě objevili a upevnili laskavost, sebepřijetí, dovednost být víc teď a tady a dívat se na sebe i život více s nadhledem. Tyto kvality máme všichni v sobě, ale jsou často zahaleny různými strachy, traumaty, pocity viny, méněcennosti atd. Moc mě baví v každém člověku, který mě navštíví, vidět jeho vnitřní krásu, jeho potenciál. A jsem vždy velmi vděčná, že během jeho návštěvy ho můžu vyslechnout, případně podpořit v uvědomění si svých aktuálních potřeb, svých zdrojů a postupně s ním putovat k VĚDOMÍ JEHO HODNOTY. My JSME prostě krásné a hodnotné bytosti, jen na to zapomínáme. My můžeme plout s lehkostí v životě, ale tuhle důvěru jsme často ztratili. Já ji také hledám. Místy ji mám, jindy ne. A proto se i obklopuji lidmi, kteří již tuto důvěru mají pevnou či pevnější než já. Což mě posouvá ve větší důvěru v sebe i v život (ve vědomí, Boha, princip). A tuhle důvěru také ráda rozvíjím i u klientů, kteří za mnou přichází sdílet své osobní příběhy.

Lidi podporuji v těchto kvalitách prostřednictvím moudrosti jejich těla (taneční a pohybová terapie), a prostřednictvím rozvíjení kontaktu se svými vnitřním klidem (mindfulness - všímavost, práce se spiritualitou člověka) či jen formou slovního sdílení (verbální terapie). Ráda do našich setkání vkládám i inspiraci z dalších oblastí - arterapie, psychosomatika, porozumění psychosociálnímu a psychomotorickému vývoji dítěte, práce se sny atd. Velmi mě naplňuje poznávat široký svět prožívání člověka a navracet jej k jeho bodu klidu. Ráda také pracuji s dotykem v respektu k situaci, ve které se zrovna s klientem nacházím. Nejradši pracuji v přírodě, obvykle však v různých prostorách (zajímavá je jurta, pak také malý taneční sál a klasická pracovna). I online terapie a konzultace jsou u mne možné. 

Nabízím možnost práce se spiritualitou člověka. Jsem srdcem křesťanka ve smyslu "Miluj Boha svého a bližního svého jako sama sebe." A k naplnění tohoto základního křesťanského poselství mě posilují meditace a každodenní hra s vědomým pozorovatelem. Důležitými inspirátory pro mě jsou Marcelka z hor, Míla a Eduard Tomášovi a spousta blízkých přátel, pro něž je duchovní (vědomá) cesta také velmi podstatná.

Hluboké porozumění lidské duši a duchu v  komunikaci s tělem mi přinesly i mé osobní zkušenosti s poruchami příjmu potravy, úzkostmi, silnými smutky a jejich promítání se do tělesného prožívání. A i proto si sama procházím svou terapií a seberozvojem.
Klient sám se může posunout tam, kde je sám terapeut a průvodce. Svůj objektivní nadhled udržuji pomocí supervizní podpory.


Nabízím také seberozvojové semináře.

Miluju bytí v přírodě a její objevování nejen míst, ale i jejich darů v podobě různých bylin, účinků teplé i studené vody na zdraví člověka (miluju příběh Vinzenze Priessnitze) a vůbec inspiraci živly, masáže (příjem i výdej),  háčkování, tanec, intuitivní malování, příležitostné pečení a také jsem velmi ráda jen v klidu a spočinutí v přítomnosti. Miluju velké i malé děti :), jsem obrovsky ráda v jejich přítomnosti, v jejich bezprostřednosti.


Vzdělání a praxe přehledně

Vzdělání v oboru

2003 - 2008 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Mgr., obor Psychologie

2001 - 2005 Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Mgr., obor Český jazyk a občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ

r. 2008 - 2013 - intenzivní vzdělávání v problematice poruch autistického spektra a mentálního postižení

r. 2015 - dosud - dílčí kurzy v oblasti psychoterapie dětí (INDEPT Praha, Mgr. Alena Vávrová)

r. 2015 (březen - květen) Mindfullnes (Mgr. Katarzyna Korda Jedzokova)

2017 - červen 2021  výcvik v Taneční a pohybové terapii (Mgr. Klára Čížková,

MUDr. Radana Syrovátková)

2021 - RAM (Roční akademie mindfulness, Mgr. Katarzyna Korda Jedzokova)


Zaměstnání a praxe v oboru

únor 2021 - dosud OSVČ - Psychologická diagnostika, poradenství, terapie a lektorství 

2018 - dosud Město Liberec, projekt Férové školy - metodická podpora pro asistenty pedagoga (Balintovské skupiny, mindfulness)

2014 - únor 2021 ZŠ Liberec - Vratislavice, p.o., Nad Školou 278, 463 11 Liberec - školní psycholožka 

2017 - dosud Středisko volného času, Žlutá ponorka, Turnov -

Kroužek - Tvoření v pohybu, pozice - vedoucí: zaměřeno na kreativní, spontánní trávení času dětí v pohybu ve věku 7 - 16 let, vycházím z principů taneční a pohybové terapie

Dobrodružné tábory: pozice vedoucí

2015 - 2018 Centrum Generace o.p.s, Palachova 504/7, 460 01 Liberec -  psycholožka (v rámci služby Asistovaného kontaktu)

2014 - 2015 Projekt Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost, Město Turnov - psycholožka pro některé ZŠ Turnovska

2007 - 2014 SPC pro děti s mentálním postižením a děti s autismem při ZŠ Sobotecká 242 Turnov - psycholožka

Lektorská činnost

2015 - 2016 Centrum Generace o.p.s, Palachova 504/7, 460 01 Liberec - Všímavost (Mindfulness)

2012 - 2014 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - Poruchy autistického spektra - vysocefunkční autismus a Aspergerův syndrom