Ceník

Seberozvojové aktivity

Seberozvoj dospělý - Moudrost těla v pohybu

1200 Kč

Skupinový seberozvoj - Moudrost těla v pohybu na různá témata - 2 hodiny


400 Kč/os jednorázově

300 Kč/os opakovaně

Terapeutické služby a ceník za 1 hodinu 


Terapie dítě či dospívající (často i s rodinou)

 800 Kč

Terapie dospělý 

1200 Kč

Úvodní terapeutická hodina může trvat až 1,5 hodiny

Poradenství

Poradenství na různá vztahová a osobnostní témata

800 Kč za 1 hod.

Zpráva

Dle délky a náročnosti


300 - 500 Kč

Moje služby lze domluvit také vzájemnou výměnou služeb. Individuální terapie a seberozvoj výše zmíněné nabízím i online.


STORNO POPLATEK - plný storno poplatek se hradí v případě omluvy v kratším intervalu, než je 24 hod před domluvenou schůzkou. Pokud však přijde něco nepředvídatelného během 24 hod před schůzkou, je storno poplatek 50 %.