Veléva - Eva Véle, psycholog, terapeut, Turnov

TERAPIE 

SEBEROZVOJ

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Aktuality nejaktuálnější

  • momentálně rozvíjím hlavně svou praxi individuálních terapií
  • skupinová setkání budou časem
  • pokud byste měli zájem o realizace skupinového seberozvojového setkání, kontaktujte mě


Těším se na společně u-tkaná se-tkání